farbA-5

Tässä muutama linkki mailmalle ja meille

Ilmailumuseo Vantaa

Keski Suomen ilmailumuseo Jyväskylä

Sota museot Suomi

Karhulan ilmailukerhon lentomuseo ja LENTOTEKNIIKAN KILTA RY

Etelä-Karjalan ilmailumuseo

Karjalan ilmailumuseo

Preserved Axis Aircraft, täällä listattu Suomen historialliset koneet ja mistä löytyy

Lista mailmalta löytyvistä Ju-88:sta

The Luftwaffe, 1933-45, myös kattava linkki sivusto

rissA-5