Yleinen hätänumero: 112
Meripelastus: 02941000

Tallentakaa nämä numerot matkapuhelimeen.

Sukellusturvallisuus, ensiapu- ja hätätilanteet

Tulosta paperit, jotta voit tarkistaa tietoja myös merellä.
Merellä mukana myös
– Turvakansio / kerho/ tutustuveneeseen tullessa
– Hapenantolaite / kerho / varmista paikka, käyttö
– Kännykkä / varmistu, että ainakin yksi toimiva kännykkä saatavilla koko ajan
– Sukelluspöytäkirjat- ja kohdetietokansio / kerho

 • aikuisen painelu-puhalluselvytys: 30 painelua ja 2 puhallusta.
 • paineluelvytys aloitetaan heti, jos henkilö ei ole herätettävissä eikä hengitä normaalisti.
 • paineluelvytyksen painelupaikka on rintalastan keskellä

jos aikuisen ja lapsen elvytystilanteessa on useampi auttaja, elvytys toteutetaan aina kuitenkin yksin elvyttäen 1-2 minuutin ajan, jonka jälkeen elvytysvuoro siirtyy toiselle henkilölle.

HÄTÄTILANTEET

 • NOUDATA TURVAMÄÄRÄYKSIÄ
 • ASIANMUKAINEN KOULUTUS
 • ÄLÄ SUKELLA YKSIN TAI SAIRAANA
 • PYSY SELVILLÄ SIJAINNISTASI
 • JOS OLET EPÄVARMA TILANTEESTA,

           SOITA 112

ELVYTYS
-potilaan pelastaminen vedestä
-varovainen käsittely (selkäydinvamma) pään ja kaulan tukeminen
-jos kaukana rannasta, tulee elottomuus todeta ja puhalluselvytys aloittaa jo vedessä!
-huomioi oma turvallisuus

ELVYTYSRYTMI on aina 30:2 (30 painelua, 2 puhallusta)

* TOTEA ELOTTOMUUS

 • ravistelu
 • hengitys (jos hengittää, tajuton kylkiasentoon, jatkuva valvonta)

* HÄLYTÄ LISÄAPUA 112*

 • avaa hengitystiet kohottamalla leukaa.
 • jos henkilö ei ole herätettävissä eikä hengitä normaalisti,
  aloitetaan paineluelvytys heti, älä poista vettä keuhkoista!

Hukuksissa ollut tajuton tai elvytetty potilas kuuluu aina sairaalahoitoon. Aivovaurio, keuhkopöhö ja selkäydinvammat ovat mahdollisia. Elvytystoimista ei ole hyötyä, jos potilas on ollut hukuksissa yli puoli tuntia (lapsilla aika on tunti). Jalkojen nostoa hukkuneen elvytyksessä ei suositella mahdollisen hypotermian takia.

SUKELTAJANTAUTI DCS

(decompression sickness)
-liian nopea pintaan nousu sukelluksen jälkeen
-kudoksiin liuennut typpi muodostaa kuplia,
jotka tukkivat pieniä verisuonia.
-oireet: kutina, väsymys, nivelkivut
sukelluksen aikana tai sen jälkeen
-vaikeat oireet: huimaus, sekavuus, tajunnan
tason lasku, kouristelu, sokki

ENSIAPU:-hapenanto ja lepo
-vasen kylkiasento, pääpuoli lievästi alaspäin
-ainoa hoito on ylipainehoito painekammiossa

KEUHKOREPEÄMÄ

-oireita: hengenahdistus, voimattomuus, levottomuus, pulssin nousu, kaulalaskimoiden pullottaminen
-ensiapu: puoli-istuva asento, happi
-hoito vaatii erikoisvälineitä sekä osaamista

HYPOTERMIA

-potilas pois kylmästä
-lisäjäähtymisen estäminen
-eristetään kylmästä alustasta
-märät vaatteet pois, peitellään huovilla/makuupussilla, EI HIERONTAA!
-erityisesti pään seutu kannattaa kuivata ja peitellä hyvin
-tajuissaan olevalle voi antaa lämmintä sokeripitoista nestettä (ei kahvia/alkoholia)
-hälytä lisäapua, jos potilas tajuton, eloton, peruselintoimintojen häiriö tai ydinlämpö alle +35 C
-muista potilaan varovainen käsittely
-elvytettäessä jalkoja EI saa nostaa ylös

TYPPINARKOOSI

-ilmasukelluksessa riskinä
-vaikuttaa sukeltajan motoriikkaan ja reaktiokykyyn alentavasti ja lisää onnettomuusriskiä.
-oireita: jännityksen kasvu, euforiatila, huvittuneisuus, liika itsevarmuus, muistikatkot ja keskittymiskyvyn puute.
Typpinarkoosin voi välttää ainoastaan, kun ei sukella liian syvälle!!!!!

Koonnut Jaana